Услуги2020-05-08T23:42:46+02:00

CAD/CAM Фиксни изработки врз заби

Фул Цирконија

 • Основа: Zr02

 • Бренд: Nacera, Gc Initial ZR

 • Време на изработка: 2-5 дена

Метал керамика

 • Основа: Кобалт-хром без никел

 • Бренд: Amanm Girbach, Gc Initial MC

 • Време на изработка: 2-5 дена

Цирконија керамика

 • Основа: Zr02

 • Бренд: Nacera, Gc Initial ZR

 • Време на изработка: 2-5 дена

Титаниум керамика

 • Основа: Титаниум, Градус 5

 • Бренд: Amanm Girbach, Gc Initial TI

 • Време на изработка: 2-5 дена

Гингива керамика по заб

 • Основа: Керамика

 • Бренд: Gc Initial GUM

 • Време на изработка: 2 дена

Прес Керамика Emax

 • Основа: Литиум ДиСиликат

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 2-5 дена

Приврем. заб А1/А2/А3

 • Основа: PMMA

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 1-2 дена

CAD/CAM Фиксни изработки врз импланти

Метал керамика

 • Основа: Кобалт-хром без никел

 • Бренд: Amanm Girbach, Gc Initial MC

 • Време на изработка: 2-5 дена

Титаниум керамика

 • Основа: Титаниум, Градус 5

 • Бренд: Amanm Girbach, Gc Initial TI

 • Време на изработка: 2-5 дена

Фул Цирконија со титан. база

 • Основа: Zr02

 • Бренд: Nacera, Gc Initial ZR

 • Време на изработка: 2-5 дена

Цирконија керамика

 • Основа: Zr02

 • Бренд: Nacera, Gc Initial ZR

 • Време на изработка: 2-5 дена

Гингива керамика

 • Основа: Керамика

 • Бренд: Gc Initial GUM

 • Време на изработка: 2 дена

Приврем. заб А1/А2/А3

 • Основа: PMMA

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 1-2 дена

MIS-IMPLANTS КОМПОНЕНТИ

Абатменти

 • Основа: Титаниум

 • Бренд: MIS

Титаниум База

 • Основа: Титаниум

 • Бренд: MIS

Мулти-Унит

 • Основа: Титаниум

 • Бренд: MIS

Штрафчиња

 • Основа: Титаниум

 • Бренд: MIS

Mобилна протетика врз импланти

Tотална протеза со 4 импланти + куглици

 • Време на изработка: 7-15 дена

Тотална протеза со 2 импланти + куглици

 • Време на изработка: 7-15 дена

Бар врз
4 импланти

 • Време на изработка: 7-15 дена

Бар врз
2 импланти

 • Време на изработка: 7-15 дена

Хибридни циркуларни мостови

 • Време на изработка: 7-15 дена

Мобилна протетика

Tотална
протеза

 • Основа: АКРИЛАТ

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 7-14 дена

Парцијална
протеза

 • Основа: АКРИЛАТ

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 7-14 дена

Комбинирани визил протези со кукички

 • Основа: Co,Cr без никел + Акрилат

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 7-14 дена

Комбинирани визил протези со атачменти

 • Основа: Co,Cr без никел + Акрилат

 • Бренд: IVOCLAR

 • Време на изработка: 7-14 дена